تاریخچه

معرفی موسسه:

نام شخصیت حقوقی: خانه فرشتگان شهید حسین درخشانپور

نوع شخصیت حقوقی: موسسه

شناسه ملی: 14006690535

شماره ثبت: 136

تاریخ تاسیس: 1396/1/17

تاریخ افتتاحیه: 1396/4/28

 

"خانه فرشتگان شهید حسین درخشانپور"

 

موسسه خیریه خانه فرشتگان شهید حسین درخشانپور که به اختصار "خانه فرشتگان شهید حسین درخشانپور" نامیده می شود.تاسیس موسسه غیر تجاری خانه

فرشتگان شهید حسین درخشانپور به استناد مجوز شماره 25/9326 مورخه 1395/12/24 اداره بهزیستی شهرستان گچساران و مجوز شماره18022/820/7278

مورخه 1395/11/24 اداره بنیاد شهید شهرستان گچساران ازتاریخ ثبت به مدت نمحدود به شناسه ملی 14006690535 به شماره ثبت 136درمورخه1396/1/17

به ثبت رسید.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…